FaR
Miha

Adatkezelési tájékoztató

A Fitandrush Speedfitness Stúdió weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett Weboldalra látogatók és a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen Érintett) adatainak kezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségéről.

Az Érintett a Weboldal használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

Adatkezelő adatai

Böjtös András
Székhely: 1139 Budapest, Üteg utca 11/B
Telefonszám: +36308178919
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Internet cím: www.fitandrush.hu
Adószám: 68357395-1-41

Adatkezelés jogalapja, célja és ideje

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a belépési nyilatkozattal, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

Böjtös András az Érintett által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelése a belépési nyilatkozat kitöltésével kezdődik. Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett nem kéri adatainak a törlését emailben vagy postai úton.

A személyes adatokat Böjtös András törli, amennyiben az Érintett erre vonatkozó igényét emailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre vagy postai úton: 1139 Budapest, Üteg utca 11/B elküldi. A személyes adatokat a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül töröljük.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését. A számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Kezelt személyes adatok

Kapcsolattartói adatok:
vezetéknév+keresztnév
mobil telefonszám
saját e-mail cím

Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett nem kéri adatainak a törlését emailben vagy postai úton.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett, előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

  • Facebook által elhelyezett cookie-k:

A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

  • Google Adwords konverziókövetés használata

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó:
Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.


Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Böjtös András és belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.


Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni Böjtös András által kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Böjtös Andráshoz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. 

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli Adatkezelő.

Az Érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevélben, bármely részére küldött értesítő levélben esetén a levélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Böjtös András
Levelezési cím: 1139 Budapest, Üteg utca 11/B
Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ha az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Egyéb rendelkezések

Böjtös András fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Az Adatkezelési tájékoztató 2018. május 24. napjától érvényes.